Ruani Datën

13.07.2021
© Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla

Edicioni i ardhshëm i Manifesta 14 Prishtina do të mbahet në Prishtinë, Kosovë nga data 22 deri më 30 tetor 2022.

Manifesta 14 Prishtina do të përfshijë një program 100 ditor të aktiviteteve që fokusohen në art, zhvillim urban, kulturë bashkëkohore, edukim, teori, hulumtim dhe ndërmjetësim.

Press conference announcing the opening dates of Manifesta 14 Prishtina © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla