Emërohen anëtarët e parë të ekipit të Manifesta 14 Prishtina!

12.11.2020

Në tetor 2020, anëtarët e parë të ekipit lokal filluan punën në përgatitje të Manifesta 14 Prishtina për vitin 2022. Koordinatorët lokalë do të punojnë ngushtë me drejtuesit ndërkombëtarë të departamenteve në ngritjen e fondeve, produksion, edukim, komunikimin dhe administrimin për edicionin e ardhshëm të Manifesta në Prishtinë.

Author name
Author description

Author name
Author description

Author name
Author description

Author name
Author description

Author name
Author description

Author name
Author description

Author name
Author description