Tokom 25 godina postojanja, Manifesta je pravila opsežna predbijenalska istraživanja o gradovima domaćinima, a kako bi kreirala održive i relevantne interdisciplinarne projekte. Ovo višeslojno istraživanje, pristupa odozdo prema gore, uzima formu urbanističke vizije, konsultacija sa građanima, mapiranja lokalnih zajednica, kao i niza radionica o očekivanjima sa lokalnim prominentim intelektualcima, a kako bi se prodrlo do razumevanja o tome kako grad domaćin može da posluži kao prototip za svet budućnosti, onaj koji dolazi.

Tako da je namera Manifesta 14 da proizvede održive projekte dugotrajnog legata, nastale u sprezi sa lokalnom infrastrukturom, kao i savremenim umetničkim intervencijama širom Prištine.

Dinner at the urban intervention at the Hivzi Sylejmani Library, June 2021 © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla