Urban intervention at Brick Factory, June 2021 © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla

Manifesta 14 se raduje prilici da ugosti profesionalne, pokroviteljske i akademske grupe! Osim iscrpnog programa Manifeste 14, Priština je grad uspešne kulturne scene što je čini idealnom destinacijom za svakoga  ko je zainteresovan za kulturu, umetnost i urbanizam.

Naš Dan otvorenih vrata za profesionalce će biti održan 21. jula, tako da učesnicima predlažemo da budu u Prištini najkasnije do 20. jula 2022. U dolazećim nedeljama ćemo podeliti detalje u vezi sa ovim kao i sa postupkom za dobijanje akreditacije. Većim grupama koje neće prisustvovati Danu otvorenih vrata za profesionalce bismo želeli da sugerišemo da svoju posetu planiraju tokom septembra ili oktobra.

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri planiranju puta, ili ukoliko biste da saznate više o profesionalnim dešavanjima i mogućnostima povezivanja sa drugim profesionalcima, kontaktirajte Manifesta 14 koordinatorku za promociju  Sophie Schade.