Werker Collective

2009, NL Website
AMATOR ARCHIVES: ON QUEER REPRODUCTION. Rijksakademie Open Studios 2022. © Werker Collective
AMATOR ARCHIVES: ON QUEER REPRODUCTION. Rijksakademie Open Studios 2022. © Werker Collective
AMATOR ARCHIVES: ON QUEER REPRODUCTION. Rijksakademie Open Studios 2022. © Werker Collective

Werker Collective je eksperimentalna izdavačka inicijativa na raskrsnici rada, ekofeminizma i LGBTQI+ pokreta. Njihov cilje je da analiziraju šta dospeva u javnost a šta ostaje sakriveno ili ućutkano u različitim političkim kontekstima. Inicijativa je osnovana u Amsterdamu 2009. od strane Marka Rođe Bleze (Marc Roig Blesa) i Rohira Delfosa (Rogier Delfos). Izdali su deset brojeva publikacije Werker Magazine (Radnički magazin).

Werker nalazi inspiraciju u Der Vereinigung der Arbeiter-Fotografen ( Društvu radničkih fotografa), grupi politicizovanih foto-klubova koji su se pojavili u Nemačkoj 20-tih godina pod uticajem prvih socijalističkih foto-eksperimenata u SSSR-u.

Od 2012. Werker Collective organizuje foto, dizajnerske i izdavačke radionice sa studentima, radnicima u kulturi, samoorganizovanim unijama domaćih i migrantskih radnika, neregistrovanim migrantima, kao podrška aktivistima protiv iseljavanja, feminističkim grupama, LGBTQI+ zajednicama i ljudima sa neurološkim ili funkcionalnim različitostima. Kroz ove radionice Werker Collective stvara unakrsnu i transnacionalnu mrežu, podstičući radničku solidarnost kroz umetnost.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Werker Collective

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Centar za Narativne Prakse