Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Centar za Narativne Prakse

participants

Werker Collective

Umetnička intervencija – Werker Collective

AmatorArchives, 2022, © Werker Collective. Photo © Manifesta 14 Prishtina | IvanErofeev

Amatorske arhive (od latinskog amātor: ljubavnik) je građanska metoda arhiviranja koju je razvio kolektiv Werker kao podršku proizvodnji emancipatorske političke imaginacije kroz procese samoizdavaštva i kolektivnog proučavanja.

Na Kosovu, gde su arhive posebno osetljive i često odsutne, uništene ili nevidljive, Amatorske arhive su postavljene u Centru za narativne prakse. Ovo je dugotrajan projekat koji će se nastaviti u nekoj formi i nakon bijenala.

Amatorske arhive poziva prijatelje, ljubavnike, porodice, amatere ili hobiste da pokažu, raspravljaju i urede lične arhive. Projektu trebaju kolekcije slika, tekstova i crteža, dokumenata, spomenara, magazina, flajera i postera, isečaka iz novina, video i audio zapisa (originalna dokumenta ili reprodukcije) od kojih će da napravi ukrštaje kolektivne memorije.

 

Kako bi pokrenuli proces arhiviranja u Prištini, kolektiv Werker doprinosi sa 200 dokumenata iz njihove kolekcije u Amsterdamu koja se fokusira na samoorganizovane radikalne dokumentarne prakse i medijsku kritiku na teme rada, feminizma, seksualnosti, ekologije i društvenih pokreta.

Kako bi se uključili u projekat kontaktirajte: [email protected].

Delo

Kolektiv Werker (osnovan 2009. u Amsterdamu)
Amator Archives
2022

Instalacija: sanduci, police, arhivska građa; radionice; veb-sajt

Različitih dimenzija 
Naručilac: Manifesta 14 Prishtina, uz podršku Mondriaan Fund i Institut Ramon Llull

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Ivan Moudov

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Centar za Narativne Prakse

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Genc Kadriu

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Centar za Narativne Prakse

Workshop

Paper Making and Book Binding, a workshop with Jeta Veseli

23 → 24.07.2022 11.00-17.00
Centar za Narativne Prakse