Silvi Naçi

1987, AL Website
actions that make my hands hurt (hand film), 2019, © Silvi Naçi Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha
actions that make my hands hurt (hand film), 2019, © Silvi Naçi Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha

Na prvi pogled, minimalistički film o rukama Siljvi Nači podseća na kultna dela iz 1960-ih. Hand Movie [Ruka], film Ivon Rajner (1966), Hand Catching Lead [Uloga hvatača ruke] Ričarda Sere i Hand Action [Akcija Ruke] Jozefa Bojsa (1968) su verovatne reference.

Ipak, dok figura u Načijinom filmu, sama umetnica, izvodi brojne gestove u vezi sa stvaranjem umetnosti, kao što su oblikovanje, formiranje i sečenje, oni su prošarani drugim vidom gestova koji više podsećaju na razigranu, seksualnu ili nasilnu interakciju. Postaje očigledno da je ovaj duboko ličan rad manje fokusiran na stvaranje koliko je na onesposobljavanje: svaka sitnica, svaki pokret koji umetnicine ruke naprave boli.

Odsecanjem glave figure, Nači vidljivo narušava vezu između razmišljanja i delanja na šta mnogi filozofi, poput Fridriha Engelsa ili Hane Arent, gledaju kao na osnovu rada – i preduslova ljudskosti. Na ovaj način, umetnica izaziva posmatrača da upita i ponovo zamisli vezu između rada, kapitala i društvenog angažmana – kao i ulogu bola u formiranju svega što jesmo i što činimo.

Siljvi Nači (1987, AL) radi sa performansom, video zapisima, skulpturom, fotografijom, tekstom i instalacijom. Rođena i odrasla u vreme komunističke Albanije, Načinina praksa istražuje rodni i kulturni identitet, jezik i vreme, telo kao subjekat/objekat i posledice patrijarhalnog uređenja.

Njen rad se angažuje u dijalektiku između estetički lepog i istorijske genealogije, identiteta i društveno-političkih struktura, kvir i manjinskih teorija. Zasnovan na feminističkim idejama, Načinin rad ispituje vezu između moći i privilegije, tereta i trauma, i koristi se istorijskim referencama kako bi se proširio do univerzalnih istina, istovremeno podcrtavajući debate u vezi sa društvenim politikama, identitetom i reprezentacijom kroz savremene umetničke prakse.

Interes ovih politika leži u suptilnim, nasilnim načinima na koje dekolonizacija i migracija utiču i oblikuju ljude, jezik, rodni identitet, kao i društvene i kulturne dinamike. Nači poseduje dupli BFA, u finim umetnostima i grafičkom dizajnu sa Univerziteta u Safoku (2011), kao i MFA za fotografiju i medije sa CalArts (2019).

Delo

Silvi Naçi

actions that make my hands hurt (hand film)
2019

Video, 11.16 min.

Kamera: Sarah Ibrahim
Ljubaznošću umetnika