Selma Selman

1991, BA Website
Mercedes Matrix, 2019, © Selma Selman. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha

Pitanje rada i ekonomije je u centru ovog kao i drugih performativnih radova Selme Selman. Reciklaža starog metala ima ključnu ulogu u njenoj praksi jer se njena porodica na ovaj način izdržavala generacijama. U nekoliko performansa, ona uništava metalne stvari kao što su usisivači ili mašine za pranje veša, kako bi došla do potrebnih delova.

U performansu Mercedes Matrix  [Mercedes Matriks], Selmanovoj se pridružuju članovi njene porodice u rastavljanju auta Mercedes Benz, simbola bogatstva i statusa širom Balkana i većeg dela sveta. Na ovaj način, ona transformiše njihov svakodnevni posao u umetnički rad, povećavajući pritom njegovu simboličku vrednost.

Ovde i u drugim radovima, Selmanova razmatra složenost ugnjetavanja koje Romi doživljavaju u okviru onoga što ona naziva „superpozicioni intersekcionalizam”.

Ovo je pokret koji ona vodi i fifinansira sa namerom da sintetiše napore ljudi i grupa širom planete koji pokazuju višestruka preklapanja i ukrštanje oblika diskriminacije kojima se odupiru.

Selma Selman (1991, BA) je umetnica i aktivistkinja. Njena umetnost je multidisciplinarna, uključuje slikarstvo, instalacije i performans. Njeni radovi se naizmenično nižu kao osetljivi, grubi i ironični gestovi koji otkrivaju identitetske atribute, očekivanost specifičnog vida ponašanja i stereotipe. Njeno telo i identitet tako postaju medijum izraženog političkog otpora i feminističkog osnaživanja.

Iznova se koristeći motivom otpadnog metala ( kako sakupljanja tako i recikliranja), Selman preispituje načine na koje društvo dodeljuje vrednost materijalnim predmetima, radu i načinu na koji se odnosimo prema obema. Kako je od ranog detinjstva u posebnom odnosu sa metalom, njena dela spajaju impresije svakodnevnog života, istorije umetnosti i kolokvijalnog jezika.

Kroz performanse Selman otkriva povezanost svih bića u komunikaciji sa različitim vrstama publike. Njene slike i performansi podstiču na prevrednjavanje onoga što se smatra nepromenljivim, nemogućim ili bespogovornim – ukazujući na fluidnost i sanoliku prirodu realnosti u kojoj živimo.

Delo

Selma Selman

Mercedes Matrix

Video performans, 10.00 min.
Ljubaznošću umetnice, omogućeno uz podršku
KRASS Kultur Crash Festival

Permanent

Artistic Intervention

Good as Hell: Voicing Resistance

22.07 → 30.10.2022 00.00
Narodna galerija Kosova

Past

Performance

You have no idea – Selma Selman

23.07.2022 20.15-20.45
Narodna galerija Kosova