Roni Horn

1955, USA

„Šta ti znaš o vodi?”, pita Roni Horn. Odmah odgovara na sopstveno pitanje: „Samo da je svuda drugačija”. Upravo ta nepoznanost je podstakla njenu stalnu, transdisciplinarnu potragu da se pomiri sa ovom supstancom promenjivog oblik, sa ovim suštinskim elementom koji može da da i održi život, ali i da ga uzme.

U Saying Water [Izgovarati Vodu], izgovaran performans reči, umetnica iz svojih beleški čita o psihološkim, filozofskim i lirskim kvalitetima vode.

Za Horn je pričanje o vodi uvek pričanje o sebi. Ona je smatra i pozadinom i agentom, i scenom i likom, voda, ističe ona, „može još uvek da bude voda i da prihvati mnogo različitih prisustva”.

Saying Water [Izgovarati Vodu] razvijen je tokom rezidencijalnog programa 2012. koji je organizovao Artangel u A Room for London, instalaciji na rečnom brodu u krovu hola Kraljice Elizabete pored reke Temze. Partitura je prilagođena umetnikovom tekstu iz fotografske instalacije Still Water (The River Thames, for Example) [Mirna voda (Reka Temza, na primer)] iz 1999. i umetnikove knjige Another Water (The River Thames, for Example) [Druga Voda (Reka Temza, na primer)] iz 2000.

Delo

Roni Horn

Saying Water, 2012

Audio instalacija, 61.00 min.
Ljubaznošću umetnice i Hauser & Wirth, Cirih