re.act.feminism

2008
A performing archive, exhibition view, 2013, Akademie der Künste, Berlin. © re.act.feminism
A performing archive, exhibition view, 2011, Centro Cultural Montehermoso Kulturunea, Vitoria-Gasteiz. © re.act.feminism

re.act.feminism je trajna, živa arhiva i istraživački projekat koji ispituje multi-temporalno polje sile feminiz(a)ma i performativne umetnosti. Započele su ga i njime upravljaju Betina Knaup (Bettina Knaup) i Betris E. Stamper (Beatrice E. Stammer).

Arhiva je otpočela izložbom re.act.feminism – performance art of the 1960s and 70s today postavljenom 2008. i 2009 u Berlinu. Nastavila se izložbom re.act.feminism #2 – a performing archive, od 2011. do 2014, predstavljanjem više od 180 umetnika i kolektiva na različitim lokacijama širom Evrope, u onlajn i štampanom obliku.

re.act.feminism # 3 čije postavljanje su pomogle Sofija Dati (Sofia Dati, Brisel), EVBG (Mari Sofi Bekman (Marie Sophie Beckmann) i Žuli Gaspar (Julie Gaspard), Berlin) i Suza Husse (Berlin), ispituje digitalnu arhivu kao prostor performansa koji je konstituisan kroz povezanost i rezonantnost, no takođe i kroz ometanja, pukotine i iznenadna minutna razotkrivanja greške.

Permanent

Artistic Intervention

Good as Hell: Voicing Resistance

22.07 → 30.10.2022 00.00
Narodna galerija Kosova