Núria Güell

1981, ES Website
Displaced Legal Application #1 Fractional Reserve, 2010–2011, © Núria Güell. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha
Displaced Legal Application #1 Fractional Reserve, 2010–2011, © Núria Güell. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha

Nurijino višefazno delo je nastalo kao kontinuirani obrazovni kurs o novcu, finansijama i bankarstvu. Nastao je kao odgovor na saučesništvo banki u svetskoj finansijskoj krizi 2007–2008, i njihovom spasu kroz novac poreskih platiša.

U saradnji sa anarhistima i antikapitalističkim aktivistima Lusijom Urtubijem i Enrikom Duranom – obojica su iskusni eksproprijatori – Guel je održala javne seminare o praktičnim formama suprostavljanja kapitalističkoj eksploataciji.

Troje instruktora je objasnilo kako banke „novac prave ni iz čega” uz pomoć minimalnih rezervi koje traže svojim klijentima kada im pozajmljuju novac.

Zatim bi nastavili sa pojašnjavanjem toga kako klijenti banki mogu da prizovu novac kroz primenu istog principa. Guel je objavila instrukcije u vezi sa ovim u uputstvu koje je postavila onlajn i koje je besplatno. Ono nadopunjuje tablu i video kao dokumentacija u vezi sa projektom.

Nurija Guel (Nuria Guell) (1981, ES) je mutlidisciplinarna umetnica. Njena praksa je praksa konfrontacije preispitivanja dokaza imoralnih konvencija. Obično uključuje pomeranje delova, uključivanje akcije (možda legalne, možda ne) i pomeranje osoba (nekada saučesnika, nekada ne) sprovodeći birokratske procedure. Guelin rad izaziva javne institucije koje je unajmljuju kako bi krenule drugim pravcem. U njenom radu one moraju da se uključe a ne da budu puki posmatrači.

Delo

Núria Güell
Displaced Legal Application #1: Fractional Reserve, 2010–2011

Instalacija; uputstvo; video, 60.00 min.
Ljubaznošću umetnice i ADN Galería, Barselona uz podršku
Fundació Guasch Coranty i Institut Ramon Llull