Laureta Hajrullahu

1997, RKS
"2D PLANTS/ FLAT OPTIONS" . © Laureta Hajrullahu / Stacion - Center for Contemporary Art. Photo © Alban Nuhiu
"2D PLANTS/ FLAT OPTIONS" / Courtesy of Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina. Photography © Alban Nuhiu
"2D PLANTS/ FLAT OPTIONS" / Courtesy of Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina. Photography © Alban Nuhiu
"Overflowed bubblegum/ Bugs ticke me at night" / Courtesy of Center for Contemporary Art Montenegro and ISU - Institute of Contemporary Art

Uđi u oblak: paperjast, beo, mekan, prijatan. Sedi i osećaj se kao kod kuće. Posmatraj, ispituj, protestuj, izrazi dopadanje, sanjaj, vijugaj, igraj se preko noći. Saživi se, možda dok lutaš širom sveta, sa – ili kao? – nevidljiva persona iza miša, da si jedno sa mašinama sa kojima si se zajednički razvila.

Oseti da su možda granice između fifizičkog i virtuelnog iskustva uvek bile deo mašte, i da nema idiličnog stanja u koje se može vratiti. Intimni svet u koji ste zakoračili je deo većeg dela Ljaurete Hajrulahu.

Koristeći se digitalnim medijima, umetnica ispituje psihogeografiju povezane izolacije i izolovane (po) vezanosti. Ovo je svet ili stanje koje je poznato mnogima širom sveta, posebno njenoj generaciji

Umetnost Ljaurete Hajrulahu (Laureta Hajrullahu) (1997, RKS) ispituje privatnost, rod, intimu, digitalne ekosisteme, video igrice i nemoguće budućnosti. Kroz njen rad sa digitalnim medijima prikazuje različite, kritički informisane poglede na ‘realnost’. Ovo čini kroz kontinuiranu dekonstrukciju i preispitivanje granica između virtuelnog i fizičkog sveta.

Hajrulahin rad je prikazan u različitim institucijama na Kosovu i širom Zapadnog Balkana. Učestvovala je između ostalog, na bijenalu Đon Milji u Narodnoj galeriji Kosova, Centru savremene umetnosti Crne Gore, Institutu za savremenu umetnost – ISU, galeriji Gallery 17 u Prištini, Narodnoj galeriji Kosova, Centru savremene umetnosti Stanica u Prištini i Foundation Shtatembedhjete.

Delo

Laureta Hajrullahu

2D Plants/Flat options, 2020

Video instalacija sa tri kanala; 3 video zapisa, 1: 18.25 min.,
2: 1.39 min., 3: 2.32 min.; pamučna puha
Ljubaznošću umetnice
Naručeno od Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina