Lala Raščić

1977, BA Website
Conflict Syntax. Dot, Dot Dot. , 2017, © Lala Raščić . Photo © Manifesta 14 Prishtina
Conflict Syntax. Dot, Dot Dot. , 2017, © Lala Raščić . Photo © Manifesta 14 Prishtina
Conflict Syntax. Dot, Dot Dot. , 2017, © Lala Raščić . Photo © Manifesta 14 Prishtina
Conflict Syntax. Dot, Dot Dot. , 2017, © Lala Raščić . Photo © Manifesta 14 Prishtina

Koje reči, koju gramatiku koriste ljudi kako bi svedočili o brutalnosti, kako bi artikulisali neizrecivo i formulisali sopstvenu potragu za pravdom? Postoji li specijalan rečnik nasilja ili rečnik zaceljenja zajednički svim društvima u tranziciji? I kako bi pojedinac mogao da ga prepozna?

Lala Raščić, koja je poznata po svome istraživanju pričanja priča i usmene istorije, se bavi ovim pitanjima u svojoj monodrami Conflict Syntax. Dot, Dot Dot. [Sintaksa konflikta. Tačka, Tačka, Tačka]. Izloženi video je napravljen kao teleprompter za uživo izvođenje rada.

Umetnica započinje sa kvantitativnom lingvističkom analizom dve stotine intervjua iz arhive projekta Testimony –Truth or Politics [Svedočanstvo — istina ili politika]. Prvo rastavlja imenice i glagole, predloge i prideve iz emocionalno obojenog konteksta tranzicione pravde u bivšoj Jugoslaviji.

Zatim ih nanovo sastavlja kako bi dobila, novo, sablasno podvojeno svedočanstvo: jedan glas koji govori mnogim jezicima, ni bliži ni dalji istini.

Lala Raščić (1977, BA) radi sa video zapisima, performansima (uživo), prostorima za instalacije, objektima i crtežima kako bi stvorila narative koji ispituju materijalne i nematerijalne forme kulture. Interesuju je kako savremeni, tako i tradicionalni načini kazivanja priča, kompleksni sistemi prenetog znanja, kao i folklorne prakse i mitologija.

Njena dela se nalaze negde na međi koncepta i teatralnosti, i podrazumevaju kritičku, feminističku poziciju, sa čestim konfrontiranjem ideja visoke kulture spram popularne/narodne, ili masmedija i tradicionalnih izražavanja kulture. Njen rad naširoko obuhvata estetiku, feminizam, istorizaciju i umetničku produkciju kao trajni, interdisciplinarni i modularni podvig.

Širok dijapazon Raščićkinog rada je utemeljen na stvaranju narativa. Zasniva se na subverziji civilizacionih tropa i ispitivanju njihovog transformativnog potencijala stavljenog nasuprot savremenih ideja. Čin izvođenja je u njenom radu činjenica emancipacije, bilo da je u pitanju verbalno izvođenje napisanog monologa ili posvećivanje zanatstvu.

Delo

Lala Raščić
Conflict Syntax. Dot, Dot Dot., 2017

Video-performans, 23.08 min.
Ljubaznošću umetnice

Conflict Syntax. Dot, Dot Dot. [Sintaksa
konflikta. Tačka, Tačka, Tačka] je delo
naručeno za projekat Testimony – Truth or
Politics [Svedočanstvo — istina ili politika.],
kustosa Noe Triester, u organizaciji Centra
za kulturnu dekontaminaciju, Beograd.