Ilir Dalipi

Newly conceived 1981, RKS
Free 4 rent movement, 2015. © Ilir Dalipi. Photo © Ilir Dalipi
Free 4 rent movement, 2015. © Ilir Dalipi. Photo © Ilir Dalipi
Free 4 rent movement, 2015. © Ilir Dalipi. Photo © Ilir Dalipi

Ilir Dalipi. Iljir Daljipi (1981, RKS) je po profesiji arhitekta koji radi i živi u Prištini (Kosovo). Devedesete godine i alternativna kultura su imale snažan uticaj na Daljipija i njegov umetnički rad, posebno alternativni mediji i ulična umetnost.

Daljipi se koristi nizom medija, često kroz fokusiranje svoje umetnosti oko svakodnevnih objekata koje istražuje, neguje i priča njihovu priču iz svoje perspektive. Ovako blizak kontakt sa objektima i korišćenje različitih materijala kao što su plastika, drvo i metal, daje Daljipiju priliku da razume genezu materijala i potentnost kreativnosti.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Ilir Dalipi

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Ilir Dalipi

22.07 → 30.10.2022 00.00
Trg Zahir Pajaziti