Hristina Ivanoska

1974, MK
Document Missing: Performance no. 6 (Daughter), live performance, duration: 20 min, commissioned for Skopje Pride Weekend 2022, curated by Slavco Dimitrov and Biljana Tanurovska Kjulavkovski, Museum of Contemporary Art, Skopje, 2022. © Hristina Ivanoska. Photo © Sonja Stavreva.
Document Missing: Performance no. 11 (Engraving), wall paint and graphite, dimensions variable,exhibited as part of “Whiteness as Property”,Künstlerhaus Wien,2022. © Hristina Ivanoska. Photo © Yane Calovski.

Umetnost Hristine Ivanoske (1974, MK) je upletena u pitanja supresije, kontrole i konstruisanja kolektivne memorije u odnosu na ženske strategije otpora i politike. Studirala je na Fakultetu lepih umetnosti u Skoplju gde je i magistrirala.

Od 2000. sarađuje sa umetnikom Janetom Calovskim. Zajedno su predstavljali Severnu Makedoniju na LVI Bijenalu umetnosti u Veneciji 2015. godine. Godine 2004, Ivanoska i Calovski su u Skoplju osnovali platformu za umetnost i kustosko istraživanje: pritisnuti kako bi se napustio prostor projekta. Ivanoska je trenutno na doktorskim studijama na Akademiji lepih umetnosti u Beču.

Pravljenjem situacija koje ‘jesu i nisu bile’, Ivanovska postaje fleksibilan i porozan entitet, medijum kroz koji oživljavaju različiti identiteti. Njen rad naglašava nedostatak pepoznavanja istorije žena u makedonskom društvu i njegove veze sa trenutnim formama političkog aktivizma i teorije.

Permanent

Artistic Intervention

Good as Hell: Voicing Resistance

22.07 → 30.10.2022 00.00
Narodna galerija Kosova

Past

Performance

Document Missing: Performance no. 6 (Daughter) – Hristina Ivanoska

23.07.2022 21.00-21.45
Narodna biblioteka Kosova