Genc Kadriu

Newly conceived 1974, RKS

Genc Kadriu. Genc Kadriju (1975, RKS/UK) je međudisciplinarni umetnik čija se praksa može opisati kao performans objekata. Kadrijuov rad je često pod uticajem odnosa između autobiografije i društveno-istorijskih pretpostavki.

Uzimajući iz međuodnosa nauke, politike i umetnosti, njegova dela suprotstavljaju materiju na poetsko-politički način, gde se politika shvata kao uzastopni niz bitaka za tumačenje i smisao. Između napretka i eksploatacije, želje i destrukcije, subjekta i objekta, delovi u Kadrijuovim delima prevazilaze celine koje sačinjavaju – i nijedan deo nije važniji od ostalih.

Kontekstualne eksplozije njegovih pronađenih, iskovanih i falsifikovanih materijala prate logiku međuigre između porekla, proviđenja i istaknutosti. Etikete na kojima su navedeni materijali njegovih skulpturalnih kompozicija su ključna komponenta koja utiče na njihovu interpretaciju. Materijalna kultura, nasleđe, prirodna istorija i duhovna prisutnost u svakodnevnom životu su lajt-motivi i teme kojima se vraća u svome radu.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Genc Kadriu

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Centar za Narativne Prakse