Daniel Gustav Cramer & Haris Epaminonda

1980, DE/CY
The Infinite Library, 2007–ongoing, © Daniel Gustav Cramer & Haris Epaminonda. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha
The Infinite Library, 2007–ongoing, © Daniel Gustav Cramer & Haris Epaminonda. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha
The Infinite Library, 2007–ongoing, © Daniel Gustav Cramer & Haris Epaminonda. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha
The Infinite Library, 2007–ongoing, © Daniel Gustav Cramer & Haris Epaminonda. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha
© Daniel Gustav Cramer © Haris Epaminonda. Photo © Javier Folkenborn / The Infinite Library Book 19
© Daniel Gustav Cramer © Haris Epaminonda. Photo © Javier Folkenborn / The Infinite Library Book 20
Daniel Gustav Cramer, 2017. © Umer Butt
Haris Epaminonda © Javier Folkenborn

The Infifinite Library [Beskonačna Biblioteka] je rastuća arhiva knjiga koje odabraju, sakupljaju, modififikuju, povezuju i numerišu Danijel Gustav Kramer i Haris Epaminonda.

Oni na svaku knjigu gledaju kao na novi početak sa novim setom pravila. Dok svojstva i sadržaj knjiga neizbežno određuju polaznu tačku, ostatak procesa je intuitivan, asocijativan, subjektivan.

Nasuprot drugim, mnogo više totalizirajućim vizijama beskonačnih ili univerzalnih biblioteka – među kojima je ona Borhesova najpoznatija – umetnici svoj rad doživljavaju kao „otvoreni razgovor fragmenata”, beskonačnu rekonfifiguraciju priča i ideja.

Za njih je„oslobađajući trenutak u kome otvoriš knjigu koju je napisao jedan individualni um i onda je povežeš sa drugom koju je stvorio neko drugi”.

Svojom spekulativnom praksom, Kramer i Epaminonda ne samo da izazivaju ustaljene ideje o tome kako da se zavede i kategorizuje znanje, već i o tome kako da se njime bavimo – uz dodavanje ličnog obrta.

Daniel Gustav Cramer i Haris Epaminonda. Infinitivna biblioteka je tekući projekat berlinskih umetnika Danijela Gustava Kramera (1975, DE) i Harisa Epaminondua (1980, CY) koji je započet 2007. Ovo je pre svega arhiv knjiga koji se godinama proširuje. Knjige nastaju rasklapanjem postojećih knjiga, njihovim modifikovanjem i novim povezivanjem.

Projekat, do danas, obuhvata 101 knjigu i prikazan je samostalno između ostalih u industrijskom kompleksu Fabra i Coats, Barselona (2020); Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilja (2016); centru za savremenu umetnost Vila du Parc, Anemas (2015); Badischer Kunstverein, Karlsrue (2012); Kunsthaus Glarus (2012) kao i na grupnim izložbama u Misk Art Institute, Rijad (2022); KW Institute for Contemporary Art (2021); The Renaissance Society, Čikago (2013); Witte de With, Roterdam (2012) i The Jewish Museum, Njujork (2017)

Delo

Daniel Gustav Cramer & Haris Epaminonda

The Infinite Library, 2007–ongoing

Pronađene knjige, rastavljene i iznova povezane
Vitrine iz National Library of Kosovo
Ljubaznošću umetnika