Argjirë Krasniqi

2021, RKS Website
Ruin - carnating Janjeva in Kosovo , 2020 © Argjirë Krasniqi Photo © Manifesta 14 Prishtina Majlinda Hoxha
Ruin - carnating Janjeva in Kosovo , 2020 © Argjirë Krasniqi Photo © Manifesta 14 Prishtina Majlinda Hoxha
Ruin - carnating Janjeva in Kosovo , 2020 © Argjirë Krasniqi Photo © Manifesta 14 Prishtina Majlinda Hoxha

Postoji multikulturalni grad na Kosovu koji kao nijedan drugi nosi ožiljke oružanih sukoba i ekonomske krize – Janjevo. Pitanje kako udahnuti novi život u gradske „rathitekture” nalazi se u centru ovog detaljnog istraživanja kroz dizajn arhitekte Arđire Krasnići.

Blisko je sarađivala sa odraslima i decom koja žive u Janjevu kako bi od njihovih sećanja, želja i imaginacije stvorila osnovu svoje strategije obnove.

Fotografski atlas slobodnih radnih mesta dokumentuje stotine napuštenih zgrada u gradu, dok rukom crtane skice vizuelizuju različite minimalne intervencije zamišljene da zacele i oporave brojne prazne škole, domove, bioskope i druge radne i zadružne prostore.

Kao što Krasnićkina istraživačka publikacija pokazuje, projekat je osmišljen tako da neguje multietnički kolektivni identitet. Predviđa učešće zajednice sve do fifizičke rekonstrukcije grada

Arđir Krasnići (Argjirë Krasniqi) je arhitekta, istraživač i aktivistkinja sa interesom i specijalizacijom u održivoj arhitekturi. Arđir je studije završila na KU Leuven univerzitetu (Belgija), Tehnološkom univerzitetu u Beču (Austrija) i Univerzitetu u Prištini (Kosovo).

Njen rad se fokusira na ljudsko ponašanje i interakciju sa prirodnim i građevinskim okruženjima, kao i traženje metoda za korišćenje lokalnih prirodnih materijala za tretiranje, liberalizaciju i zaceljenje posttraumatskih fizičkih prostora. Ovo predstavlja njeno kontinuirano ispitivanje kako u organizacijama, tako i na akademiji.

Arđir je osnivačica nevladine organizacije Ecocietystudies, koja od 2014. organizuje i implementira brojne participativne praktične projekte. Njen rad je prikazan kako lokalno tako i u svetu, i uključuje kosovski paviljon na XVII Međunarodnom bijenalu arhitekture u Veneciji (Italija).

Arđir živi na relaciji Priština – Brisel i trenutno je angažovana na istraživačkim projektima i dizajn studiju između ova dva grada.

Delo

Argjirë Krasniqi

Ruin-carnating Janjeva in Kosovo, 2020

Multimedijalna instalacija
Ljubaznošću umetnice