Video: Javni forum

02.04.2022

U utorak, 15. februara 2022, Manifesta 14 Prishtina je organizovala prvi javni forum kako bi predstavila zaključke sa organizovanih konsultacija sa građanima i javne ankete.

Manifesta 14 je sprovela opsežno istraživanje o tome kako građani Prištine vide kulturu, prostore za kulturu i njihovu dostupnost građanima. Iz javne ankete i konsultacija sa građanima je proizašlo mnogo bitnih zaključaka i otvoren je niz važnih pitanja: potreba za osnivanjem novog prostora za radnike u kulturi; potreba za većom pristupačnošću i različitosti u okviru kulturnih dešavanja; želja za većim brojem zelenih površina u gradu.

Manifesta 14 Prishtina © Ferdi Limani

Tokom javnog foruma, direktorka Manifeste, Hedwig Fijen i kreativna medijatorka Ketrin Nikols (Catherine Nichols) su pre otvaranja prostora za diskusiju, predstavile način na koji će rezultati ovog istraživanja biti uključeni u program bijenala Manifesta 14.

U video zapisu ispod možete da pogledate izdvojene trenutke sa ovog dešavanja. Pun izveštaj će uskoro biti dostupan svima na čitanje. Za najnovije informacije, prijavite se za naš bilten.