Predstavljamo: Etnološki muzej Kosova

29.04.2022

Manifesta 14 Prishtina nastavlja sa predstavljanjem lokacija na kojima će umetnici učesnici predstaviti svoje umetničke radove, instalacije, izložbe, i mnogo više od toga. Na redu je Etnološki muzej, važna institucija kulture na Kosovu.

Kao jedna od poslednjih zgrada na Starom pazaru u Prištini, Etnološki muzej je zgrada bogate istorije i kulture. Zgrada je izgrađena u otomanskom stilu, od kamena i drva, i dug niz godina je bila dom porodice Đinoli (Gjinolli) pre nego što je pretvorena u muzej. Pre 1990, zgrada je bila prirodnjački muzej. Nakon 2003. napunjena je svakodnevnim predmetima iz Otomanskog perioda na Kosovu, tako da danas muzej izlaže i tradicionalne kosovske narodne nošnje. Muzej se nalazi u okviru Emin Điku kompleksa i od 2016. predstavlja zaštićeni spomenik Kosova.

© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla

Etnološki muzej ne prikazuje samo široke kulturne vrednosti, već i detalje privatnog života, odeću koju su nosili, oružje i artefakte koji obogaćuju viziju toga kako su Kosovci živeli u prošlim vekovima. Poseta muzeju je besplatna i omogućava vam da uronite u dnevni život jednog prošlog vremena.

Svaka od prostorija u muzeju govori priču iz svakodnevnog života normalne porodice toga vremena. Stilizovane ćilimima i rudimentarnim predmetima, izložbe oslikavaju obilatost sredstava ovoga društva.

Tokom bijenala, ovaj muzej će biti avenija za učesnike koji će pozajmiti svoju umetničku viziju o tome kako inače ispričati priču.