Nusret Salihamixhiqi

1931- 2011, RKS
Loja [Game], 1967, © Estate of Nusret Salihamixhiqi. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha

Nusret Saljihamidžići je jedan od najistaknutijih kosovskih modernističkih umetnika. Sa sklonošću ka primitivnom, kroz bezbrižnu alternost njegovih figuracija koje liče na dečije, njegovi predeli, njegove linije, upotreba boja, Saljihamidžića su jasno privlačile tehnike i ideje koje leže u osnovi nadrealizma i marginalne umetnosti (art brut). Gledajući njegove slike i crteže, odmah se oseti afinitet prema delu Paula Klea, Žana Dibifea i Žuana Miroa.

Iako se ne može poreći interiornost njegovim slikovnim kompozicijama, Salihamidžići se čini manje fasciniran nesvesnim samim po sebi, koliko alternativnim univerzumima koje ono može da oživi. Od 1960-ih pa nadalje, posvetio se stvaranju nečega što je nazvao ‘više od ljudskog drugog sveta’, nazivajući svoju praksu „igrom“. Zacrtan u hiljadama dela na platnu, kartonu i papiru, to je jedan nesputani svet koji je izuzetan po svojoj fluidnoj koherentnosti kao i po prijaznosti i društvenosti stvorenja koja ga nastanjuju.

Nusret Saljihamidžići (Nusret Salihamixhiqi) (1931, RKS) je slikar i predavač koji je stvorio veliki broj dela, uglavnom slika i crteža, u ime slobodnog izražavanja, obogaćujući tako kosovsku vizuelnu umetnost i stičući reputaciju jednog od najvažnijih kosovskih umetnika.

Saljihamidžić je poznat po rafiniranosti i evokativnoj prirodi njegovih crteža. Njegov rad je zapažen zbog singularno izražajnog sveta, nametanja različitih tema i prevazilaženja specifičnih umetničkih trendova i sklonosti.

Oslanjajući se na spektar nijansi u saturaciji njegovog kreativnog sveta u kome se vreme i prostor stapaju u jedno, umetnik racionalizuje i harmonizuje boje uz istovremeno poštovanje i produbljivanje principa sopstvenog estetskog duha. Pucajući od intimnih i simboličnih poruka, njegova dela su ilustrativna, poetička i povremeno razigrana.

Delo

Nusret Salihamixhiqi (rođen 1931. u Žabarima, preminuo 2011. u Prištini)

Loja  
50.5 x 35.5 cm. 
 
Loja  
46.8 x 32.2 cm. 
 
Loja  
24.0 x 27.8 cm. 
 
Loja  
49.8 x 50.5 cm. 
 
Loja  
49.8 x 50 cm. 
 
Loja  
70.8 x 49.5 cm. 
 
Loja  
70 x 49.5 cm.  

Ljubaznošću umetnikove porodice