Miki Yui

1971, JP Website
Concert - Bonn Hoeren, 2014. © Miki Yui. Photo © Keisuke Matsuura
Ever, 2002. © Kazuyuki Onouchi

Muzičarka, kompozitorka i vizuelna umetnica Miki Jui u svojim kompozicijama meša terenske snimke sačistim elektronskim zvukovima.

Privlače je niski zvuci, tihi zvuci na granicama čujnosti i percepcije: na primer, rast biljke, pomeranje biljke, biljka koja šalje signale ostalim biljkama. Priče odzvanjanja i koegzistencije o kojima njena muzika govori su obogaćene umetnicinom praksom dubokog slušanja.

Inspirisana eksperimentalnom kompozitorkom Polin Oliveros i njenim traganjem da se potpuno poveže sa akustičnom sredinom i svim što je naseljava, Miki Jui ispituje vezu između svih zvukova, kako namernih tako i nenamernih, prirodnih ili tehnoloških, muzike i buke. Plant Music [Muzika Biljki] je inspirisana ranim crtežom Jozefa Bojsa: Pflanze (Biljka, 1947).

Minimalistička elektroakustična kompozicija proizašla je iz zamišljanja krhkih zvukova klijanja, komunikacije između mikroorganizama, sunčevih zraka dok zagrevaju tlo, vlage koja prodire u korenje, listova koji se razvijaju u zoru.

Miki Jui (Miki Yui) je umetnica i kompozitorka iz Japana. Njen interdisciplinarni rad se rađa iz slušanja. Njen rad teži tome da osluškuje celinu, rezonantnost, interferenciju između različitih zvukova, pre nego da se fokusira na pojedinačan događaj. Prema Jui, mi kontinuirano osluškujemo. Zvukovi iz okruženja nam govore gde smo, u kakvoj kulturi živimo. Ovo su faktori koji nas oblikuju, koji utiču na naše misli i ponašanje.

Juin rad kroz zvuk istražuje sive zone naše percepcije i imaginacije, upitujući kako možemo da budemo u sazvučju sa našim okruženjima. Hvatanjem jedinstvenog kvaliteta svakog zvuka, od delikatnog šištanja do udaljenog zujanja, i upotrebom električnih zvukova i terenskih snimaka, Jui transformiše ove zvukove u muzička dela ili audio instalacije kako bi na taj način ove postale suptilne reference postojećeg.

Works

Miki Yui

Plant Music, 2021

Zvučna instalacija sa četiri kanala, 29.00 min.
Ljubaznošću umetnice, omogućeno uz podršku
Projektbüro Beuys 21