Fitore Isufi Shukriu — Koja

1982, RKS Website
Flirting with Leftovers , 2019, © Fitore Isufi Shukriu – Koja. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha
Flirting with Leftovers , 2019, © Fitore Isufi Shukriu – Koja. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha

Priština je puna napuštenih zgrada čija je vrednost izgubljena. Danas, nekih dvadesetak godina nakon rata sa Srbijom, većina ovih „ostataka“ je u tako zapuštenom i morbidnom stanju da je njihov opstanak ugrožen Jedna takva zgrada je Marsi-Mart.

Primer brutalističkog modernizma, zgrada je originalno projektovana kao supermarket. Kasnije je postala restoran, zatim noćni klub pre nego što je 2003. napuštena i zatim, četiri godine kasnije, privatizovana.

Godine 2019, Koja ju je učinila predmetom obimnog istraživačkog projekta u okviru inicijative Fondacioni 17, Metamorphosis II [Metamorfoza II]. U saradnji sa grupom studenata arhitekture i dizajna, sprovedeno je terensko istraživanje kako bi se prikupili materijalni dokazi i usmena istorija koja svedoči o društveno kulturnom značaju zgrade i važnosti njenog obnavljanja.

Rezultati njihovog istraživanja predstavljeni su u okviru intervencije specififično pravljene za tu lokaciju. Intervencija se sastoji iz fotografifija, video zapisa, intervjua i drugih dokumenata i artefakta. U hotelu Grand – još jednom „ostatku” vrednom flerta – Koja ponavlja intervenciju.

Koja (1982, RKS) je miltidisciplinarna umetnica. Njen rad je konceptualno zasnovan, i uključuje slikarstvo, crtanje, video instalacije, tekstualne instalacije i javne intervencije.

Teme koje inspirišu njenu praksu su inspirativne priče, politički manevri, kulturne spekulacije, rodna nejednakost, nasumični gestovi, ono što ograničava slobodu i forme cenzure. Svoj rad pozicionira kao refleksiju društvene, istorijske, kulturne i političke klime u kojoj živi.

Delo

Fitore Isufi Shukriu – Koja

Flirting with Leftovers, 2019

Multimedijalna instalacija
Ljubaznošću umetnice uz podršku Foundation 17