Dineo Seshee Bopape

1981, ZA
© Dineo Seshee Bopape. Lerato le le golo...Secession, Vienna 2022. © Oliver Ottenschläger 4762-685x400
© Dineo Seshee Bopape. Master Harmonizer, 2020. © Artes Munid 9. Photo © Stuart Whipps
© Dineo Seshee Bopape. Ocean What if no change is your desperate mission, 2022. Commissioned and produced © TBA21 Academy. Photo © Matteo De Fina / Ocean Space Venice

Dineo Seše Bopapina instalacija ispituje složen odnos čovečanstva sa zemljom kroz pažljivo posmatranje rasnog kapitalizma, osvajanja, kolonijalizma i njihovog nasleđa, kao i našeg

metafifizičkog odnosa sa zemljom – kao elementarnom materijom, kao telom ikao životnim resursom. Ona često radi sa pronađenim predmetima, plastikom i prirodnim materijama kao što su zemlja, glina i drvo.

Praćena zvukovima vetra, talasa, životinja, objekata i ljudskih glasova ‘instrumentalizovanim’ da govore, zvuče i pevaju. Bopapina animacija Master Harmoniser (Ile aya, moya, la, ndokh) [Master harmonizator (Ile aya, moya, la, ndokh)] je nacrtana glinom pronađenom u raznim lukama uključenim u transatlantsku trgovinu robljem.

Nastala je kao odgovor na fotografifiju iz XIX veka koja prikazuje brutalno razderana leđa odbeglog roba, poznatog naizmenično kao Gordon ili Piter. Slike njegovih ožiljaka nalik na reke i planine prvobitno su korišćene da bi se skrenula pažnja na brutalnost ropstva i pozvalo na njegovo ukidanje.

U svom radu, umetnica ponavlja to nasilje dok naglašava otpornost preživelih – potomaka porobljenih – kroz vreme i prostor. Ona nas poziva da razmislimo o svedočenju nasleđu traume, pitajući šta zemlja pamti, kao i šta voda želi da pamtimo i zašto.

Dineo Seše Bopapi (Dineo Seshee Bopape) (1981, ZA) je rođena u nedelju. Da je iz Gane, njeno ime bi na kratko bilo Akosua/Akos. Tokom godine kada je rođena, dogodili su se nemiri u Brikstonu.

Dvoje ljudi je povređeno kada je bomba eksplodirala u tržnom centru Durban. Te godine umire Bobi Sends, pokrenut je MTV, Boing 767 je poleteo po prvi put, Umkonto vea Sizve pokreće brojne tajne jurišne operacije protiv Aparthejda.

Dogodio se zemljotres u Kini koji je ubio oko 50 ljudi. Hosni Mubarak je izabran za predsednika Egipta. Došlo je do puča u Gani. Princeza DIjana od Britanije se udaje za Čarlsa. Umire Bob Marli. Aparthejd Južnoafrička republika napada Angolu. AIDS je otkriven/stvoren/imenovan. Salman Ruždi objavljuje Decu ponoći.

U regionu gde je rođena: umire njena baka po ocu. Rođen je Julius Malema. Milioni ljudi su plakali. Milioni ljudi su se smejali! Svetska populacija u tom trenutku broji oko 4.529 biliona ljudi.

Delo

Dineo Seshee Bopape

Master Harmoniser (Ile aya, moya, la, ndokh), 2021

Video, 25.08 min.
Ljubaznošću umetnice i Galerie Sfeir-Semler,
Hamburga i Bejruta