Antoneta Kastrati i Casey Cooper Johnson

1981, RKS
Dasmat dhe Pampersat [Weddings and Diapers], 2007, © Antoneta Kastrati & Casey Cooper Johnson. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha

Brak na Kosovu ostaje jedna od najrigidnijih društvenih institucija. Parlament je nedavno odbio predlog da se parovima istog pola omogući stupanje u bračnu zajednicu. Manje od 25 odsto članova parlamenta je glasalo za novi zakon. Većina domaćinstava je i dalje teško partrijarhalna. No, kako Antoneta Kastrati i Kejsi Kuper Džonson pokazuju u svome dokumetarcu, situacija se polako menja.

Film prati četiri para kroz njihov svakodnevni život, ispitujući kako se oni nose sa izazovima sa kojima se susreću od ugovorenih brakova do neverstava, odgajanja dece do ekonomske zavisnosti. Parovi pripadaju različitim generacijama, dolaze iz različitih regiona i imaju različite stilove života.

Tokom fifilma, želje, očekivanja i razočaranja protagonista izbijaju na površinu. Pojavljuje se dubok uvid u nesigurnost i kompleksnost ljubavi između ljudi koje vežu društvene i ekonomske potrebe.

Kao bračnom paru reditelja, Antoneti Kastrati (1981, RKS) i Kejsiju Kuperu Džonsonu (Casey Cooper Johnson) (1974, US) tema braka na Kosovu (uloge, poverenje i ljubav) je od velikog interesa iz socioloških i ličnih razloga. Kroz svoj rad žele da prikažu ne samo široki spektar bračnih običaja koji je doskora bio uniformniji,  nego i da preispitaju za sada još uvek patrijarhalnu instituciju koja upravlja ljubavlju.  

Delo

Antoneta Kastrati & Casey Cooper Johnson

Dasmat dhe Pampersat [Weddings and Diapers], 2007

Film, 49.00 min.
Ljubaznošću umetnika