Alevtina Kakhidze

Newly conceived 1973, UA
Invasions,2022, © Alevtina Kakhidze. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Ivan Erofeev

Alevtina Kahize (Alevtina Kakhidze) (1973, UA) je ukrajinska umetnica. Pre svega se koristi performansom i crtežom. Kako živi u Muzičiju u Ukrajini koji je udaljen 26 km od Kijeva, i kako je odrasla u Donjeckoj oblasti, Kahize je osetila nagle i haotične promene u Ukrajini od dana SSSR-a do neuravnoteženosti okruženja nakon raspada SSSR. Ovo uključuje neobjavljeni rat između Rusije i Ukrajine iz 2014. i skoriji brutalni napad koji je otpočeo 24. februara 2022.

Kahizin rad se trenutno zanima biljkama. Za nju su biljke još uvek primer koji treba da sledimo. On na biljke gleda kao na najbolji primer pacifizma na našoj planeti. Njena uverenja koja su protiv

proizvodnje oružja i njegovog fundamentalnog uticaja na društvo su centralna u njenom radu. Trenutno ispituje načine razbijanja ovih lanaca proizvodnje oružja, dok ujedno ima na umu potrebu za odbrambenim/oslobađajućim ratovima kao što je ovaj kome svedoči u sopstvenoj zemlji.

Permanent

Artistic Intervention

Good as Hell: Voicing Resistance

22.07 → 30.10.2022 00.00
Narodna galerija Kosova