Adrian Paci

1969, AL
The Wanderers , 2021, © Adrian Paci. Photo © Manifesta 14 Prishtina
The Wanderers , 2021, © Adrian Paci. Photo © Manifesta 14 Prishtina

Adrijan Paci je proveo mnogo godina u istraživanju i ponovnom istraživanju toga kakav je osećaj lutati svetom.

Radeći uglavom sa video zapisom i slikom, ispitivao je šta znači to da odeš i da se vratiš, da želiš i da odeš i da budeš zaustavljen, da odeš i da budeš izgubljen, da zaostaneš, da hodaš u mestu, da krivudaš.

Postavljena u ruralnoj Albaniji, video instalacija The Wanderers [Lutalice] suprostavlja dva načina hodanja i bivstvovanja. Dok crno-beli video prikazuje ljude i životinje na usporenom snimku koji nasumično ulaze i izlaze sa ekrana, video u boji prikazuje insceniranu povorku ljudi koji ciljano koračaju u pravcu posmatrača: ka nepoznatom cilju i mestu.

Tenzija između dve temporalnosti i dva skupa slika nadilazi albanski kontekst. Rad jednako zaziva književnu i fifilozofsku figuru lutalice, tragača, čoveka koji lebdi u kosmosu, koliko i fifiguru migranta.

Adrian Paci (1969, AL) je filmski stvaralac koji živi i radi u Milanu.    

Dva aspekta njegovog rada su značajna. Prvi jeste proces kontinuirane transformacije kojoj svi članovi zajednice pripadaju, njen su deo. Drugi jeste pitanje o tome šta ostaje nakon svih ovih transformacija. Pacijev rad je često smešten usred ove osetljive tenzije. Njegov rad se može opisati kao čuvanje prošlosti koja je prošla kroz proces transformacije, ali koja nam i dalje dozvoljava da zamišljamo budućnost.  

Delo

Adrian Paci

The Wanderers, 2021

Video instalacija sa dvojnim kanalom
Ljubaznošću umetnika i galerija kaufmann repetto, Milano, Njujork i Peter Kilchmann Gallery, Cirih