SEKUNDARNA ARHIVA: OTVOREN POZIV za mlade umetnice iz Albanije, Kosova i Srbije + Poljska, Češka Republika, Slovačka, Mađarska

25.08.2022

ROK: 01.09.2022

Fondacija Katarzyna Kozyra (Poljska) i partneri sa zadovoljstvom pozivaju umetnice na početku svoje karijere da učestvuju u Otvorenom pozivu za Secondaryarchive.org – onlajn arhivu umetnica Centralne i Istočne Evrope.

Platforma služi kao međunarodni izvor informacija o umetnicama iz ovog regiona. U Arhivi sakupljamo umetničke iskaze u prvom licu tri generacije žena: one koje su bile aktivne pre 1990. godine; generacije koja je počela svoju umetničku praksu odmah nakon pada komunističkog režima; i najmlađe generacije umetnica koje su rođene nakon 1990. godine. Do sada, Sekundarna arhiva je prikupila izjave iz Poljske, Češke, Slovačke, Mađarkse, Ukrajine i Belorusije.

 

Otvoren poziv je organizovan za mlade, umetnice koje su na početku karijere da predstave svoje stavove i perspektivu. Odabrane kandidatkinje će biti pozvane da napišu umetničku izjavu u saradnji sa kustosima projekta. Rezultat ovog rada biće objavljen na sajtu Arhive.

Takođe, žiri će izabrati po jednu umetnicu iz svake zemlje čija će vizija i umetnička praksa biti podstaknuti novčanim grantom od 500 eura. Za četiri zemlje Višegradske grupe, žiri će odabrati jednu umetnicu čija će vizija i umetnička praksa biti podstaknuta sa novčanim grantom od 500 eura.

KO MOŽE DA UČESTVIJE: Umetnice svih disciplina vizuelnih umetnosti iz Srbije, Kosova ili Albanije koje su rođene nakon 31. decembra 1987. godine.

PRAVILA ZA PRIJAVLJIVANJE: Umetnice koje žele da učestvuju treba da pošalju sledeća dokumeta na engleskom i svom maternjem jeziku u jednom PDF fajlu (maksimum 20 MB):

1) CV

2) Portfolio (po potrebi, molimo vas da dostavite linkove i pristup za video fajlove).

 

POSLATI NA: [email protected]

 

NASLOV MEJLA: Sekundarna arhiva Otvoren poziv. Albanija / Srbija / Kosovo / Poljska, Češka Republika / Slovačka / Mađarska (molimo naznačite vašu zemlju)

 

ROK: 01.09.2022.

Podstičemo umetnice da pošalju svoje prijave što pre, pošto će ih žiri pregledati i procenjivati kako budu pristizale.

Pročitajte više na secondaryarchive.org

Za pitanja i dodatne informacije pišite na [email protected]

 

Partneri projekta: Tirana Art Lab (Albanija), Ambasada Kultury (Belorusija/Litvanija/Nemačka), MeetFactory (Češka), Easttopics (Mađarska), Oral History Initiative (Kosovo), Center za kulturnu dekontaminaciju (Srbija), björnsonova (Slovačka), Artsvit Gallery (Ukrajina).

Projekat sufinansiraju vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke kroz Visegrad grantove iz Međunarodnog Visegrad Fonda. Misija fonda je da unapredi ideje za održivu regionalnu saradnju u Centralnoj Evropi.