POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE: UPCYCLE KAMP

31.05.2022

Pozivamo sve one koji su pasionirani za arhitekturu, građevinarstvo, kulturno nasleđe, umetnost i slična polja, da se prijave na “UPCYCLE KAMP”  

Datum održavanja: 13 – 24. JUN. 2022. 

UPCYCLE KAMP je dvonedeljni kamp koji organizuje Manifesta 14 Prishtina, a koji će implementirati program Heritage Lab fondacije Kulturno nasleđe bez granica (CHwB). Laboratorija teži da stvori prilike za one koji studiraju, rade ili su generalno pasionirani za arhitekturu, kulturno nasleđe i slična polja. Učesnici će naučiti metode za dokumentovanje, čuvanje i interpretaciju kulturnog nasleđa kroz praktični, primenjeni rad, dopunska predavanja i grupne diskusije.  

Od 13. do 24.juna 2022, Manifesta 14 Prishtina, zajedno sa CHwB Kosovo, organizuje UPCYCLE KAMP u istorijskoj biblioteci Hivzi Sulejmani u Prištini. Biblioteka datira iz 40-tih godina XX veka. Objekat su posećivale generacije čitalaca u potrazi za pričama iz blizine i iz daleka. Uspomene stanovnika Prištine su upijene u njene zidove.  

Dvadeset izabranih učesnika kampa će naučiti tehnike za restauraciju i prenamenu starog nameštaja, za oživljavanje korišćenog materijala iz biblioteke. Zauzvrat, njihove kreacije će dobiti priliku da budu upotrebljene u Centru za narativne prakse, trajnoj, interdisciplinarnoj instituciji, kao i na lokaciji Manifeste 14 koja će biti otvorena u prostorijama biblioteke Hivzi Sulejmani. 

UPCYCLE CAMP je aktivnost koja će se razvijati in situ. Potencijal i problemi baštine će se ispitivati direktno, na licu mesta, a rešenja za njen tretman, interpretaciju i upravljanje će biti timski osmišljeni i realizovani. 

KRATAK OPIS LOKACIJE 

Biblioteka Hivzi Sulejmani je spomenik kulturne baštine u Prištini. Ova eklektična zgrada je sagrađena 1930. po nacrtu ruskog arhitekte Sokolova. Ovaj posed je imao nekolike funkcije, počev od stambene, da bi zatim postao dom bivšeg  Komiteta komunističke partije Jugoslavije za Kosovo. Godine 1948. je transformisan u gradsku biblioteku i to je ostalo do pre nekoliko godina. Opština grada je odlučila da revitalizuje zgradu i da je privremeno dodeli na korišćenje Manifesti 14 koja će preuzeti obavezu njenog obnavljanja, konceptualizacije njene funkcionalnosti, i koja će na kraju otvoriti njena vrata za javnost u sklopu programa bijenala za 2022. godinu. 

KAKO SE PRIJAVITI?  

Pošaljite svoj CV najkasnije do 8. juna. 2022, na imejl adresu: [email protected] Prilikomslanja imejla, u opisu predmetne sadržine (subject line) navedite “Prijava za UPCYCLE KAMP 2022: (Ime i prezime)”. 

Za sve dodatne informacije o radionici, kontaktirajte nas putem telefonskog broja: +383 (0)38 754 866, ili putem imejla: [email protected] 

TROŠAK
Projektom su pokriveni svi troškovi radionice. 
*Smeštaj i prevoz nisu uključeni.  

 BELEŠKA: Svi učesnici će nakon završetka radionice dobiti sertifikate o učešću.