Predstavljamo: školu-privatnu kuću Hertica

05.05.2022

Prestonica Kosova će tokom leta ugostiti mnogo dešavanja, umetničkih i urbanističkih intervencija na 22 lokacije u gradu. Hertica je jedna od privatnih kuća koja je pretvorena u školu tokom 90-tih. Zadovoljstvo nam je da najavimo da će biti jedna od Manifestinih lokacija.

Škola-privatna kuća Hertica je postala mesto nenasilnog otpora 1990. kada je počela sa primanjem stotina studenata i otvorila svoja vrata đacima i učiteljima.

Počev od 90-tih, srednjoškolcima i studentima koji su bili kosovski Albanci nije dozvoljavano da uđu u državne obrazovne institucije. Alternativa ovakvoj zabrani bila je upotreba privatnih kuća koje su transformisane u učionice kako bi mladima bilo omogućeno da nastave svoje obrazovanje.

© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla

Mehmet Aljiju-Hertica je 1990. ponudio svoju trospratnu kuću učenicima i kolektivu srednje škole Sami Frašeri kako bi mladi mogli da nastave sa obrazovanjem. Kuća je radila kao škola od 1990. do 1998, i održavala je nastavu po smenama, sa tridesetominutnim časovima koji su se smenjivali od jutra do večeri.

Ovoga leta, kuća će postati jedna od lokacija Manifeste 14 Prishtina!